Relevante en Sympathiserende websites.


Graag zouden wij zoveel mogelijk links willen met  Relevante en Sympathiserende websites.

Meldt u aan via info@pieterkoorn.nl

www.8october.nl  Missie 8 October Vereeniging.

Het bevorderen van het bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid en de historische betekenis van stad Alkmaar in dat verband.

Het versterken van de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving. Het versterken van de identiteit van de stad Alkmaar en haar gemeenschap.

Krans legging 7 Oktober  18.45 /  19.00 uur bij Victorientje.
8 October vereeniging. www.8october.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------
http:/www.hvalkmaar.nl
Historische Vereniging Alkmaar
adres   
Historische Vereniging Alkmaar
Oudegracht 245 (het Bruinvishuis)
1811 CG Alkmaar
Telefoon 072-5153857
E-mail: info@historischeverenigingalkmaar.nl
Fax 072-5117941
oudegracht