Onderhoud en herindeling Victorie park

Peter Borst,
adviseur cultuurbeleid
 
Gemeente Alkmaar
Sector Samenleving
Postbus 53
1800 BC Alkmaar
072-5488119
Het Victoriabeeld.
Het beeld is in 1876 onthuld door koning Willem III. Het kunstwerk is gemaakt door de beeldhouwer F. Stracké (1820 - 1898) die vele gedenktekens en grafmonumenten heeft gemaakt.
Het beeld maakt deel uit van de beeldencollectie van de gemeente Alkmaar. 
Voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte is tot voor enkele jaren geleden onvoldoende aandacht geweest. Er is niet alleen achterstand in onderhoud opgelopen maar ook zijn kunstwerken beschadigd geraakt en zelfs verdwenen.
In 2008 zijn alle kunstwerken geinventariseerd en is de staat ervan opgemaakt. Vervolgens is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld waaraan vanaf 2009 uitvoering wordt gegeven.  
Ook van het Victoriebeeld is de staat opgemaakt. Naast de constatering dat de arm ontbreekt, zijn oudere reparaties zichtbaar, zijn kleuren vervaagd en is een schoonmaakbeurt noodzakelijk. Het advies is het beeld te restaureren waarbij de arm wordt gereconstrueerd en alle beschadigingen, ook de oude, op de juiste wijze worden gerepareerd.
Tevens zal worden gekeken naar aanpassingen aan de sokkel en het omringende hekwerk om te voorkomen dat er in het beeld geklommen kan worden.
Het Victoriebeeld is opgenomen in het beheer- en onderhoudsplan kunst in de openbare ruimte van de gemeente Alkmaar. Restauratie gaat volgens het (nog op te zetten) plan plaatsvinden.
 
Voor de hele collectie beelden in de gemeente Alkmaar wordt een website gebouwd waarmee men op gemakkelijke wijze informatie over de beelden kan verkrijgen. Ook voor het maken van beeldenroutes kan de website handig zijn. De website gaat intergraal onderdeel uitmaken van de gemeentelijke website. Een en ander zal eind 2009/begin 2010 zijn beslag krijgen.
 
  Bestand:Wenuszmt.jpg
Op de openings toespraak van de monumentendag 2009, vergeleek de wethouder monumentenzorg victorientje met  Venus de Milo.
Wat zou betekenen dat Victorienje zonder arm haar dagen mag gaan slijten.